Trong gia đnh, ti sản vợ chồng thường được mọi người mặc định l của nhau v sử dụng chung. Tuy nhin, đến khi c chuyện khng may xảy ra như chồng mất th khi đ vợ c ton quyền chia ti sản khng? Theo nguyn tắc chung, nếu người mất c di chc th ti sản sẽ được chia theo di chc; nếu khng c hoặc di chc khng hợp php, ti sản của người mất sẽ được chia theo php luật. Như vậy, cụ thể ti sản sẽ được phn chia như thế no?

Thứ nhất, người quản l ti sản khi chồng mất. Theo Điều 66 Luật hn nhn v gia đnh năm 2014 quy định khi bn cn sống quản l ti sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp trong di chc c chỉ định người khc quản l di sản hoặc những người thừa kế thỏa thuận cử người khc quản l di sản. Trong trường hợp l ti sản ring của chồng. Lc ny ti sản sẽ được xc định l di sản thừa kế m người chồng để lại v cũng được chia theo php luật cho cc đồng thừa kế. Người quản l di sản l người được chỉ định trong di chc hoặc do những người thừa kế thỏa thuận cử ra theo quy định tại Khoản 1 Điều 616 Bộ luật Dn sự 2015.

Thứ hai, Vợ c được ton quyền chia ti sản khi chồng mất. Trường hợp nếu cc ti sản l ti sản thuộc sở hữu ring của vợ. Theo quy định tại Điều 206 Bộ luật Dn sự 2015, vợ c ton quyền định đoạt đối với những ti sản ny.
Trường hợp ti sản m vợ muốn chia l ti sản ring của chồng. Việc phn chia di sản được thực hiện như sau:

Một l chồng mất khng để lại di chc nn di sản thừa kế sẽ được chia theo php luật cho những người thuộc hng thừa kế thứ nhất của chồng theo quy định tại Điều 651 Bộ luật Dn sự 2015. Lc ny, cc đồng thừa kế đều c quyền yu cầu phn chia di sản chứ khng ring g vợ. Những người được thừa kế c thể tự thỏa thuận về việc chia di sản, nếu khng thỏa thuận được th c thể khởi kiện đến Ta n c thẩm quyền để được xem xt, giải quyết.

Hai l chồng mất để lại di chc. Theo Khoản 1 Điều 659 Bộ luật Dn sự 2015. Việc phn chia di sản được thực hiện theo ch của người để lại di chc; nếu di chc khng xc định r phần của từng người thừa kế th di sản được chia đều cho những người được chỉ định trong di chc, trừ trường hợp c thỏa thuận khc.

Trường hợp nếu cc ti sản muốn chia l ti sản chung của vợ chồng th sẽ được chia đi, một nửa khối ti sản chung sẽ được xc định l ti sản ring của vợ, vợ c ton quyền định đoạt phần ti sản ny. Bn cạnh đ, một nửa khối ti sản chung thuộc về chồng đ mất sẽ được xc định l di sản thừa kế m người chồng để lại v cũng được chia theo php luật cho cc đồng thừa kế; việc phn chia được thực hiện tương tự như trường hợp thứ hai.

Trn đy, l cc nội dung tư vấn đề chồng mất vợ c ton quyền chia ti sản khng. Mọi vướng mắc qu khch hng lin hệ theo thng tin dưới đy để được tư vấn miễn ph:
Cng ty Luật Long Phan PMT
Địa chỉ: 50/6 Trường Sơn, Phường 02, Quận Tn Bnh, TPHCM
Website: https://luatlongphan.vn
Hotline: 0908.748.368
Xin cảm ơn!