PDA

Afficher la version complète : Chồng mất vợ có toàn quyền chia tài sản khôngmaytinhbang
12/10/2019, 05h12
https://scontent.fsgn5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49949794_338753790297745_1866798374041157632_n.jpg ?_nc_cat=106&_nc_oc=AQl7pN2BI91pJQZF2Iy7Exv_AozbITheLVdP1dC0mOJ VAJe5vNcY68Rl6d1jhUQPeebpKy6v056GpO5cgMpvLGxf&_nc_ht=scontent.fsgn5-6.fna&oh=9db7f4b3c9beaaaf67b5248e389d232a&oe=5E1C53C9

Trong gia đ́nh, tài sản vợ chồng thường được mọi người mặc định là của nhau và sử dụng chung. Tuy nhiên, đến khi có chuyện không may xảy ra như chồng mất th́ khi đó vợ có toàn quyền chia tài sản không? Theo nguyên tắc chung, nếu người mất có di chúc th́ tài sản sẽ được chia theo di chúc; nếu không có hoặc di chúc không hợp pháp, tài sản của người mất sẽ được chia theo pháp luật. Như vậy, cụ thể tài sản sẽ được phân chia như thế nào?

Thứ nhất, người quản lư tài sản khi chồng mất. Theo Điều 66 Luật hôn nhân và gia đ́nh năm 2014 (http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=36870&Keyword=lu%E1%BA%ADt%20h%C3%B4n%20nh%C3%A2n%20v%C3 %A0%20gia%20%C4%91%C3%ACnh) quy định khi bên c̣n sống quản lư tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp trong di chúc có chỉ định người khác quản lư di sản hoặc những người thừa kế thỏa thuận cử người khác quản lư di sản. Trong trường hợp là tài sản riêng của chồng. Lúc này tài sản sẽ được xác định là di sản thừa kế mà người chồng để lại và cũng được chia theo pháp luật cho các đồng thừa kế. Người quản lư di sản là người được chỉ định trong di chúc hoặc do những người thừa kế thỏa thuận cử ra theo quy định tại Khoản 1 Điều 616 Bộ luật Dân sự 2015.

Thứ hai, Vợ có được toàn quyền chia tài sản khi chồng mất. Trường hợp nếu các tài sản là tài sản thuộc sở hữu riêng của vợ. Theo quy định tại Điều 206 Bộ luật Dân sự 2015, vợ có toàn quyền định đoạt đối với những tài sản này.
Trường hợp tài sản mà vợ muốn chia là tài sản riêng của chồng. Việc phân chia di sản được thực hiện như sau:

Một là chồng mất không để lại di chúc nên di sản thừa kế sẽ được chia theo pháp luật cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của chồng theo quy định tại Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015. Lúc này, các đồng thừa kế đều có quyền yêu cầu phân chia di sản chứ không riêng ǵ vợ. Những người được thừa kế có thể tự thỏa thuận về việc chia di sản, nếu không thỏa thuận được th́ có thể khởi kiện đến Ṭa án có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết.

Hai là chồng mất để lại di chúc. Theo Khoản 1 Điều 659 Bộ luật Dân sự 2015. Việc phân chia di sản được thực hiện theo ư chí của người để lại di chúc; nếu di chúc không xác định rơ phần của từng người thừa kế th́ di sản được chia đều cho những người được chỉ định trong di chúc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Trường hợp nếu các tài sản muốn chia là tài sản chung của vợ chồng th́ sẽ được chia đôi, một nửa khối tài sản chung sẽ được xác định là tài sản riêng của vợ, vợ có toàn quyền định đoạt phần tài sản này. Bên cạnh đó, một nửa khối tài sản chung thuộc về chồng đă mất sẽ được xác định là di sản thừa kế mà người chồng để lại và cũng được chia theo pháp luật cho các đồng thừa kế; việc phân chia được thực hiện tương tự như trường hợp thứ hai.

Trên đây, là các nội dung tư vấn đề chồng mất vợ có toàn quyền chia tài sản không. Mọi vướng mắc quư khách hàng liên hệ theo thông tin dưới đây để được tư vấn miễn phí:
Công ty Luật Long Phan PMT
Địa chỉ: 50/6 Trường Sơn, Phường 02, Quận Tân B́nh, TPHCM
Website: https://luatlongphan.vn
Hotline: 0908.748.368
Xin cảm ơn!